RECOMANACIONS
DE SEGURETAT

#backtogether

#altadiagonalcontigo

ACCESSOS PRINCIPALS I PÀRQUING

Solament es podrà accedir a l’edifici mitjançant els accessos per als vianants principals en Av. Diagonal. L’accés des del jardí romandrà tancat. L’accés al pàrquing serà l’habitual.

RECEPCIONS

Haurà de respectar-se una distància de seguretat respecte als taulells de les recepcions.

HORARIS ENTRADA EMPRESAS

Recomanem que l’entrada a les oficines es dugui a terme per torns de 30 minuts, segons pisos, per a optimitzar el flux d’ascensors:

Addicionalment, s’habilitarà accés a plantes per les escales d’emergència.

Recomanem minimitzar els moviments entre plantes i les entrades i sortides de l’edifici dins de l’horari laboral.

ZONES COMUNES

Distància de seguretat

Recomanem que es mantingui sempre la distància mínima de seguretat de dos metres amb els altres usuaris de l’edifici.

Les zones comunes de l’Edifici es destinaran exclusivament per a desplaçaments.

Higiene

Recomanem una rentada intensiva de mans per a evitar contagis.

Indicacions

Recomanem que se segueixin les indicacions marcades en les comunicacions de l’edifici.

Neteja

S’han intensificat els protocols de neteja i desinfecció com a mesura preventiva. Recomanem l’ús de EPIS personals.

Zona d’espera

Recomanem que se segueixin les indicacions marcades en les comunicacions de l’edifici.

VENTILACIONS DE LES OFICINES

Recomanem que es mantinguin els sistemes de ventilació encesos el major temps possible. Si es disposen de sortides a l’exterior, forçar també la ventilació.

CARTERIA

Els repartiments es realitzaran 3 vegades al dia (10:00h, 12:00h i 16:00h), evitant coincidir amb els horaris de màxima afluència.

USO DE LOS ASCENSORS

L’aforament dels ascensors es limitarà a 2 persones per trajecte. Evitar, en la mesura que sigui possible, entrar en contacte amb la resta dels elements que constitueixen la cabina; fent un ús responsable de la instal·lació.